FELLESFAG

Fellesfag er en viktig del av rytmen på Helgeland Folkehøyskole. Her møtes alle på tvers av linjene, og blir både utfordret og inspirert. Noen av fagene går igjen hver uke, mens hver eneste lørdag inneholder nye interessante aktiviteter eller engasjerende temaer.


I KRIK lokallag møtes vi to timer hver uke til felles idrettsglede. Vi bruker som oftest gymsalen, men kan også ta i bruk naturen rundt! 

Skriv din historie

Vi har to timer hver uke med utgangspunkt i tittelen "Skriv din historie." Her tar vi for oss tematikk som berører den du er og den du vil være. Vi ser på hva tro er, og hvordan man lever både med og uten tro på en skaper. Vi tror at alle mennesker tjener noen, hvem vil du tjene? Vi tror at alle liv skriver en historie, hvem er forfatter i din livsfortelling?

Vi ser på oss selv i et globalt perspektiv, hvilket samfunnsansvar vi har og hvordan vi kan bidra til en bedre verden. Samtidig som vi speiler livene våre mot verdenshistoriens mest kjente person.