Disippelliv

Velg det gode livet!

Disippelliv handler om å leve det gode livet og samtidig være en disippel. Jesus presenterte ikke disiplene for en rekke krav og forventninger, men sa helt enkelt "følg etter meg." Vi ser på hva det vil si å følge Jesus, og hvordan livet sammen med ham kan være et liv fylt med glede, fred, håp og kjærlighet.


Gjennom et år på disippelliv tror vi du vil oppdage og utvikle det potensialet Gud har skapt deg med. Vi drømmer om at du vil bli tryggere på deg selv og tryggere i troen. Livet er en lang reise med både oppturer og nedturer, og dette året vil være med på å gi deg et godt utgangspunkt for å håndtere alle slags dager.


Jesus levde og døde for deg. Gjennom året vil du blir utfordret til å leve for flere enn deg selv, og til å bety en positiv forskjell for andre mennesker. Det gjør du både i skolehverdagen og gjennom ulike aktiviteter på linjen.

Livet handler om å leve

Om å le, oppdage, leke og utforske. På disippelliv har vi det gøy samtidig som vi lærer. Dette er «bibelskolen» med Jesus i sentrum og livet som arena, som også gir konkurransepoeng til høyere utdanning (2 poeng). 

En typisk uke på disippelliv består av fire timer med klasseromsundervisning, fire timer med positive aktiviteter og fire timer med sterke opplevelser.

Aktuelle temaer

 • Jesu liv
 • Å kjenne Gud
 • Betydningen av Jesu død og oppstandelse
 • Bønn, lovsang og tilbedelse
 • Den Hellig Ånd
 • Evangelisering
 • Misjon og bistand
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Trosforsvar
 • Det ondes problem
 • Bibelens bøker
 • Jesu disipler
 • Samfunnsengasjement

Aktiviteter og turer

 • En uke linjetur til Israel
 • Fengselsbesøk
 • Livsglede for eldre
 • Bistandsprosjekt
 • Ruskafé
 • Arrangere leir
 • Besøke menigheter
 • Godhetsprosjekt
 • Gateevangelisering
 • Deltakelse på Led Nordland
 • Tur til Finnmark og Russland